top of page

Anna Kegeles
Анна Кегелес

MA, ATR
магістр, Aрт-терапевтка

Anna Kegeles MA, ATR I am a New York-Based Art Therapist and Educator. After almost a decade of a successful career as a designer, I decided to dedicate myself to Art Education and then, eventually, to Art Therapy. I realized that I wanted to help others understand themselves better, find ways to express their feelings thoroughly, and ultimately reach their full creative potential. I launched a series of Museum Art Tours and a workshop program based in Harlem for adults and teenagers. In addition, I did creative art expression seminars for Jewish youth organizations. While completing my Master's studies at NYU, I worked at Kirby Forensic Psychiatric Center. There I worked with adults who pled not guilty to very serious crimes for the reason of insanity. There I led groups for patients with a whole range of diagnoses, including but not limited to schizophrenia, bipolar disorder, attachment disorder, and alcohol and drug use disorders. I also worked with kids with special needs, physical disabilities, and aggressive behavior at Titus School in downtown Manhattan. This experience made me interested in aggression and negative feelings and explores how anger can be put to good use and be a source of growth for the individual. Since 2020 I have provided psychological first aid to victims of political and military violence in Belarus & Ukraine. I am a multi-marathoner, a triathlete, a mother of 3 kids, and a Harlem resident. Анна Кегелес MA, ATR Я арт-терапевтка і педагогіня з Нью-Йорка. Після майже десятирічної успішної кар'єри дизайнера я вирішила присвятити себе художній освіті, а потім, врешті-решт, Арт-терапії. Я зрозуміла, що хочу допомогти іншим краще зрозуміти себе, знайти способи повністю висловити свої почуття і, в кінцевому рахунку, повністю розкрити свій творчий потенціал. Я запустила серію художніх турів по музеях і програму семінарів в Гарлемі для дорослих і підлітків. Крім того, я проводила семінари з творчого самовираження для єврейських молодіжних організацій. Завершуючи навчання в магістратурі Нью-Йоркського університету, я працювала в судово-психіатричному центрі Кірбі. Там я працювала з дорослими, які не визнавали себе винними в дуже серйозних злочинах через неосудність. Там я керувала групами пацієнтів з різними діагнозами, включаючи,(але не обмежуючись ними), шизофренію, біполярний розлад, розлад прихильності, розлади, пов'язані з вживанням алкоголю та наркотиків. Я також працювала з дітьми з особливими потребами, фізичними вадами та агресивною поведінкою в школі Titus в центрі Манхеттена. Цей досвід змусив мене зацікавитись агресією та негативними почуттями та досліджувати, як гнів може бути використаний з користю і стати джерелом зростання для особистості. З 2020 року я надаю першу психологічну допомогу жертвам політичного і військового насильства в Білорусі та Україні. Я багатомарафонка, триатлоністка, мати трьох дітей і мешканка Гарлема.

Anna Kegeles
Анна Кегелес
bottom of page